Konstruiranje z uporabo računalnika - zajema vse aktivnosti, pri katerih se v okviru razvoja in konstruiranja uporablja računalnik.

Pri konstruiranju z racunalnikom z modernimi CAD-Orodji se izdelajo dvo- ali trodimenzionalni geometrijski modeli , ki jih za lažjo predstavnost prikazujemo na ekranu.
Osnutki prostorskih podatkov novega proizvoda so osnova za nadaljnja nacrtovanja orodji za izdelavo.

Glede na osnutke, lahko predhodno v fazi načrtovanja izvedemo simulacije in optimizacijo v računalniškem okolju. Z obdelavo v računalniškem okolju zmajšamo stroške pri izdelavi orodji, čas razvojnih aktivnosti se skrajša, na voljo imamo informacije, ki juih klasični pristop ne omogoča.  

Time to Market: Nov proizvod tako hitro kot je le mogoče spraviti na trg.

Od ideje proizvoda, preko razvoja, konstrukcije in priskrbe vzorcev dobite primerno strokovno podporo v celotnem razvojnem procesu.Konstrukcija in razvoj, koncepcija, osnutki, detajliranje

  • Spremljanje projekta od ideje do serije
  • Podpora pri priskrbi prototipov, vzorcnih delov, majhnih serij
  • Oblikovanje in dizajn/ponovni dizajn
  • Plastno vodenje pri obstojecih objektih
  • Stili in Templates ge za vaše podjetje
  • Obdelava "starih" risb
  • Konvertiranje raznih formatov
  • Izobrazba s pomočjo partnerskih podjetij (AutoCAD, Inventor, Showcase, Fusion)
  • Druge storitve na zahtevo